Priser

Priser inkl. moms:
Store sal, små stuer med køkken (hele huset)

2.600 kr.

Store sal med køkken

2.300 kr.

Store sal

1.850 kr.

Store sal og små stuer

2.300 kr.

Små stuer (panoramastuen og bondestuen)

1.000 kr.

Små stuer med køkken

1.600 kr.

Køkken

650 kr.

Ungdomsfester

3.300 kr.

Adgang til huset aften før el. morgen efter: pr. gang

 500 kr.


Alle priser er inkl. forbrug af håndpapir på toiletter samt affald til container
Leje af prof. lydanlæg

500 kr.

Leje af køleskab til drikkevarer

100 kr.Lejepriser er uden rengøring.

Rengøring koster:


Små stuer

650 kr.

Store sal/hele huset

1150 kr.

Ungdomsfester

2.100 kr.Begravelser/grundejerforenings-/vandværksmøder:


Små stuer: 

450 kr.

Store sal:

900 kr.

Per 1. oktober 2020


Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg, 4500  Nykøbing Sjælland

Tlf: 21 57 30 64