Årsbrev

Årsbrev fra bestyrelsen


Januar 2021  Kære medlemmer og borgere i ”Egebjerg Sogn"


Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus har det godt pga. sund økonomi og venners aktive indsats.

Corona var årsag til at vi måtte lukke helt ned i marts måned. I sommer håbede vi inderst inde at vi kunne liste os igennem bare nogenlunde, men nu er der lukket ned én gang til. Vi må se i øjnene, at der kan gå en rum tid inden der igen kan lukkes op, så huset igen kan virke som det kendte samlingssted for området.

Indtil marts var alt normalt. Der blev afholdt mange private sammenkomster og huset blev benyttet af foreningslivet alle hverdage undtaget fredag til badminton, yoga, skydning dans mv. Resten af året har vi haft meget begrænset aktivitet.

 

I februar havde vi igen fornøjelsen at afholde den årlige spiseaften i et godt samarbejde med ”Madklubben for finere gamle drenge i Egebjerg”, der frivilligt stiller op og står for menuen. Ca. 120 personer havde meldt sig til, og alle fik en god aften med god mad, musik og dans. På grund af corona kan vi desværre ikke afholde arrangementet i februar 2021. Bankospil i november måtte vi desværre også aflyse. Trods nedgang i indtægter, har vi stadig en fornuftig økonomi.

 

Forsamlingshusets bygninger er i årets løb blevet vedligeholdt. Renoveringen af køkkenet blev færdigt lige efter nytår og er nu i funktionel optimal og rengøringsvenlig stand. Der er sat en ny dør i garagen, og der er sat udendørslys op langs parkeringspladsen.  

  

Kontingent:   

Kontingentet er uændret 200 kr., og 100 kr. for pensionister.

 

Kontingentet bedes overført til ”husets” konto i Dragsholm Sparekasse reg. nr. 0537 kontonummer

  1. Du kan også betale på MobilePay: 381070. Husk i begge tilfælde at anføre navn og adresse. Endelig er det muligt at indbetale kontant ved henvendelse til Torben Møngaard. Vi sender ikke girokort med ud i år.

 

Bestyrelsen håber at alle, nye som nuværende medlemmer, vil støtte huset og derved gøre det muligt også fremover at vedligeholde og forbedre det.

 

Generalforsamling:

Vi håber coronsituationen bliver bedre, så vi kan afholde generalforsamling i marts måned. Men ingen kan vide sig sikre. Vi er dog så meget optimister at vi tør sætte en foreløbig dato.

 

Generalforsamlingen er fastsat til onsdag den 17. marts 2021  kl. 19 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Se mere i kommende Egeblad.

 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle, der har støttet op om Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, hvad enten det har været med økonomisk eller praktisk hjælp. En kæmpe tak til Torben Møngaard for det store arbejde han gør for huset.

 

Bestyrelsen:

Karl Otto Nielsen (formand), Thomas Pedersen (næstformand), Birgit Sørensen (sekretær), Ove Madsen, Henny Andersen, Anne Kurtzweil og Jens Hagelund (kasserer)

 

Aktiviteter i Kultur- og Forsamlingshuset i 2020:

Spiseaften                 Aflyst

Fastelavn                  14. februar 

Generalforsamling    17. marts

Gavebankospil           3. november

 

Kig også ind på vores facebookside ”Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus” – Husk at trykke ”synes godt om” for at få alle kommende nyheder og arrangementer.


Bestyrelsen for Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus


Januar 2021

Generalforsamling marts 2017

Generalforsamling 2017


Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg, 4500  Nykøbing Sjælland

Tlf: 21 57 30 64