Årsbrev

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus

Årsbrev fra bestyrelsen


Januar 2020  Kære medlemmer og borgere i ”Egebjerg Sogn"


Det renoverede kultur- og forsamlingshus blev flittigt brugt i 2019. Bestyrelsen har igennem året fået mange positive tilbagemeldinger fra lejere, især om den meget bedre akustik i salen. Køkkenet er i slutningen af året blevet forbedret med en ny opvaskemaskine og nye stålborde. Ved samme lejlighed er køkkenet blevet malet.

 

Af arrangementer i årets løb skal især 3 nævnes. I oktober måned var der fuldt hus til koncert med Allan Olsen. I november måned afholdt vi det årlige bankospil. Denne gang med 142 deltagere og dermed også fuldt hus. Vi vil benytte lejligheden til at sige tak til de mange sponsorer der gør det muligt at afholde dette bankospil. Ligeledes i november måned afholdt vi i samarbejde med Odsherred Bibliotek (BOK) koncert med Billy Cross. En udsolgt koncert der bare gik rigtig godt.

  

Kontingent:   

En vigtig brik til at få økonomi til at drive huset er den årlige kontingentbetaling fra områdets beboere.

 

Kontingentet er uændret 200 kr., og 100 kr. for pensionister.

 

Kontingentet bedes overført til ”husets” konto i Dragsholm Sparekasse reg. nr. 0537 kontonummer 0000510831.

Du kan også betale på mobilpay: 381070. Husk i begge tilfælde at anføre navn og adresse. Endelig er det muligt at indbetale kontant ved henvendelse til Torben Møngaard. Vi sender ikke girokort med ud i år.

 

Bestyrelsen håber at alle, nye som nuværende medlemmer, vil støtte huset og derved gøre det muligt også fremover at vedligeholde og forbedre det.

 

Der bliver holdt rigtig mange private fester i årets løb. Der er stor tilslutning til fællesspisninger, tarteletaften, høstfest, fastelavn og ikke mindst den årlige spiseaften, hvor ”madklubben for finere gamle drenge i Egebjerg” tilbereder mad til aftenens gæster uden vederlag.

 

Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 18. marts 2020  i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus.

Se mere i det kommende Egeblad.

 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle, der har støttet op om Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus hvad enten det har været med økonomisk eller praktisk hjælp. En kæmpe tak til Torben Møngaard for det store arbejde han gør for huset.

 

Bestyrelsen:

Karl Otto Nielsen (formand), Thomas Pedersen (næstformand), Jens Hagelund (kasserer),

Birgit Sørensen (sekretær), Ove Madsen, Henny Andersen og Anne Kurtzweil,

 

Aktiviteter i Kultur- og Forsamlingshuset i 2020:

Fællesspisning            17. januar   

Spiseaften                    1. februar

Fastelavn                     23. februar

Tarteletaften                 14. marts

Generalforsamling       18. marts

Høstfest                       3. oktober

Gavebankospil            4. november

 

Kig også ind på vores facebookside ”Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus” – Husk at trykke ”synes godt om” for at få alle kommende nyheder og arrangementer.


Januar 2020

Generalforsamling marts 2017

Generalforsamling 2017


Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg, 4500  Nykøbing Sjælland

Tlf: 21 57 30 64