Årsbrev

Årsbrev fra bestyrelsen


Januar 2019 Kære medlemmer og borgere i ”Egebjerg Sogn"


2018 blev igen et positivt år for Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus. Det store renoveringsprojekt blev færdigt. Der gik omkring 3 år, fra vi i bestyrelsen fik de første tilbud ind og derpå kunne sende den første ansøgning til kommunen om støtte til projektet. Med renoveringen er huset nu fremtidssikret i forhåbentlig mange år, til gavn for alle brugere.

 

I 2018 indgik bestyrelsen et samarbejde med Odsherreds Bibliotek (BOK). Samarbejdet blev formelt startet op ved et borgermøde i maj måned afholdt i huset. På dette borgermøde kom mange gode forslag til hvordan et samarbejde kunne udvikle sig gennem afholdelse af fælles-arrangementer. I oktober måned havde vi fuldt hus til koncert med Alberte Winding og Andreas Fuglebæk. I november måned afholdt vi ”Snak og Æd” aften, med efterfølgende foredrag om madspild. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i 2019 med flere fællesarrangementer.

 

De første 4 hverdage i ugen bliver huset flittigt brugt til badminton, yoga, gymnastik, skydning og dans. Herudover er mødeaktiviteten stigende. I weekender danner huset ramme om private fester og arrangementer. Alt i alt en meget høj udnyttelse af lokalerne.

 

Bestyrelsen håber at alle, nye som nuværende medlemmer, vil støtte huset og derved gøre det muligt også fremover at vedligeholde og forbedre det.

 

Kontingent:

Kontingentet er uændret årligt 200 kr., dog 100 kr. for pensionister. Kontingentet bedes indbetalt direkte på vores konto i Dragsholm Sparekasse – reg. nr. 0537 konto 0000510831. Husk at anføre navn og adresse.

Det er også muligt at indbetale kontant ved henvendelse hos Torben i huset.

 

Genralforsamling:

Generalforsamlingen bliver holdt onsdag den 6. marts 2019 kl. 19 i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus

 

Persondata:

Der er kommet nye EU-reglerom behandling af persondata. Persondataforordningen også benævnt GDPR – Generel Data Protection Regulation. Formålet er at beskytte dig som privatperson og dine data endnu bedre. Alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. Vores privatlivspolitik er lagt på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere.

 

Egne arrangementer: 

Årets spiseaften med madklubben og Jens ”Kok” blev igen en succes. 125 var samlet til god mad og efterfølgende hygge. En stor tak til drengene og Jens for den store hjælp til dette arrangement.

Fastelavn blev, i samarbejde med kirken, afholdt i huset i februar. En god tradition der er værd at fastholde. Juletræstænding med efterfølgende spisning samlede også mange børn og voksne.

Bankospillet i november gik også i år rigtig godt. En stor tak rettes til alle sponsorer.

”Husets venner” afholdt igen i år tarteletaften i marts med succes samt i september en velbesøgt høstfest med 60’er-musik.


Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle, der har støttet op om Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus hvad enten det har været med økonomisk eller praktisk hjælp. En kæmpe tak til Torben Møngaard for det store arbejde han gør for huset.

 

Bestyrelsen:

Karl Otto Nielsen (formand), Finn Quist (næstformand), Jens Hagelund (kasserer),

Birgit Sørensen (sekretær), Anne Kurtzweil, Rasmus Stig Jensen, Henny Andersen,

Suppleant: Keld Skovgaard

 

Aktiviteter i Kultur- og Forsamlingshuset i 2019:

Fællesspisning           16. januar    i samarbejde med Egebjerg Bylaug

Spiseaften                    2. februar

Fastelavn                     3. marts

Generalforsamling       6. marts

Gavebankospil            se dato i Egebladet


Januar 2019

Generalforsamling marts 2017

Generalforsamling 2017

Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus

   28. september 2017


Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus, Ved Kirken 4, Egebjerg, 4500  Nykøbing Sjælland

Tlf: 21 57 30 64